Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Желяна Донева и Женя Августинова за „Жилищно строителство- 6 броя жилищни сгради“ в ПИ в землището на с.Марково :