Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Чонков транс“ ЕООД за „Гараж за товарни автомобили, автомивка, ТИР паркинг, складове и административна сграда, заведение за обществено хранене и ведомствена бензиностанция“ в ПИ в землището на с.Цалапица :