Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Домстрой АВ“ ЕООД за „Жилищно строителство – 5 бр. сгради“ в ПИ в землището на с.Марково :