Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Агроника инвест“ ООД за „Почистване на речното корито от наноси и укрепване на участък от р. Марица“ в УПИ в в землището на гр. Стамболийски, община Стамболийски и с. Цалапица, община „Родопи“ :