Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Техноснаб“ ООД за „Склад за авточасти и шоурум и изграждане на съоръжение за водовземане – тръбен кладенец“ в УПИ в землището на с.Крумово, местност „Кошарата“ :