Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Люба Панайотова-Чалъкова, Веселина Панайотова-Борукова и Милка Чобанова за „Жилищно строителство – 8 бр. УПИ“ в ПИ в землището на с.Ягодово, местност „Агълите“ :