Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Ваня Корудова и Тинка Стоилова за „Жилищно строителство“ в ПИ в землището на с.Крумово, местност „Гюбрето“ :