Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „СФС пропъртис“ ООД за „Жилищно застрояване и изграждане на сондажен кладенец до 18 метра“ в ПИ в землището на с.Марково :

Прочети