Община „Родопи“ съобщава, че поради епидемиологичната обстановка приемното време на общинската администрация / Кмет, Зам.-кметове, Гл.архитект, техническа служба / се преустановява !

Община „Родопи“ съобщава, че поради епидемиологичната обстановка приемното време на общинската администрация / Кмет, Зам.-кметове, Гл.архитект, техническа служба / се преустановява !