Молба от Магдалена Джамбова

Молба от Магдалена Джамбова за обявяването за починал на Ангел Бухалов от с.Цалапица, изчезнал през 2008г. :