Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Юсеин Муса, Софка Митрева и Иванка Станчева за „Жилищно застрояване- 6 броя УПИ“ в ПИ в землището на с.Белащица: