Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Тюлип пропъртис“ ООД за „Производство – складова база за козметични продукти“ в УПИ в землището на с.Марково, местност „Герена“ :