Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредбата за ОВОС

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Нели Беширова за „Крайпътен комплекс – бензиностанция с АГСС, мотел заведение за бързо хранене“ в ПИ в землището на с.Цалапица :