Инвестиционно предложение от Нели Беширова

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Нели Беширова за „Крайпътен комплекс – бензиностанция с АГСС, мотел заведение за бързо хранене“ в ПИ в землището на с.Цалапица :