Инвестиционно предложение от „Напо“ ООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Напо“ ООД за „Търговска, обществено обслужваща, складова дейност и трафопост – изграждане на сграда, в която ще се разположат мебелни магазини, складове, логистична база с администрация, подземен паркинг и трафопост“ в ПИ в землището на с.Брестник :