Инвестиционно предложение от „Домстрой АВ“ ЕООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Домстрой АВ“ ЕООД за „Изграждане на 10 броя жилищни сгради“ в ПИ в землището на с.Марково, местност „Захаридево“: