Инвестиционно предложение от „АУТОМАЛЛ” ООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „АУТОМАЛЛ” ООД за „Обособяване на площадка №2 за събиране и временно съхранение на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС); съхранение и продажба на авточасти втора употреба“ в ПИ в землището на с.Марково :