Инвестиционно предложение от „Ассон“ ООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Ассон“ ООД за „Жилищен комплекс от затворен тип“ в ПИ в землището на с.Марково :