Инвестиционно предложение от „Вокимекс“ ООД

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от „Вокимекс“ ООД за „Изграждане на един брой тръбен кладенец с цел поливане на тревни площи, измиване и оросяване на площадки и противопожарни нужди“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]