Инвестиционно предложение от Лъчезар Стоилов

Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Лъчезар Стоилов за „Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“ в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]