Свикване на първо заседание на новоизбрания ОбС „Родопи“

Заповед на Областния управител на област Пловдив за свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет „Родопи“ на  07.11.2019г. /четвъртък/ от 10.00ч., в гр.Пловдив, в Заседателната зала на Община „Родопи“ : [Прочети]