Позиция на общинските съветници – против кариери на територията на община Родопи

На заседание на общински съвет – Родопи€œ, което се състоя на 29.11.2018г., се прие Решение № 286, касаещо изразяване на ОТРИЦАТЕЛНА позиция на общинските съветници относно настоящи и бъдещи действия за търсене и проучване на инертни материали, което е предпоставка за възникване на кариери на територията на община „Родопи“. Със същото решение, е одобрена декларация, подписана от всички общински съветници и потвърждаваща позицията им. [Прочети]