ПОКАНА за ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2017г. на Община Родопи

ПОКАНА от Председателя на общинския съвет €žРодопи €- област Пловдив €“ Галина Вълева: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 31.08.2018г.(петък) от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при Община Родопи – област Пловдив на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2017г. на Община €žРодопи – област Пловдив: [Покана], [Доклад]