Декларация на ОбС „Родопи“ относно изразяване на категорично несъгласие и възражение срещу осъществяване на евентуални незаконосъобразни дейности за търсене и проучване или за проучване, съответно дейности за добив на подземни богатства в землището на с.Първенец, включително бъдещи такива, осъществявани на територията на община „Родопи”

[05 Февруари 2020] Декларация на Общински съвет „Родопи“ относно изразяване на категорично несъгласие и възражение срещу осъществяване на евентуални незаконосъобразни дейности за търсене и проучване или за проучване, съответно дейности за добив на подземни богатства в землището на село Първенец, включително бъдещи такива, осъществявани на територията на община „Родопи” : [Прочети]