Одобрение от ОбС „Родопи“ на Петиция за реална финансова децентрализация

С Решение № 303, прието с Протокол № 09 от 14.10.2020г. Общински съвет прие и одобри Петиция за реална финансова децентрализация и споделяне на част от приходите от подоходното облагане с общините в Република България: [Прочети]