Обяви и съобщения – Архив 2012 г.

Денят на Земята е хубав повод отново да си припомним основите на екологичният стил на живот, да прочетем отново съветите, които вече се публикуват във всички популярни медии. Да си припомним, че екологията не е само мода, но истински полезна дейност, от чийто ползи се облагаме ние човеците. Всичко това е за наше собствено добро и помага да защитим дома си, Земята – чиста и прекрасна, годна за живот.

Как беше отразен той сред учениците от основните училища на територията на община „Родопи“?


На 27.04.2012г.  се проведе областен етап на състезанието „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ – Пловдив 2012г. Община „Родопи“ бе представена от отбора на ОУ „Неофит Рилски“ с.Ягодово. То бе училището, което се класира на първо място в общинското състезание. Същото училище участва и в областния кръг на Националния конкурс за детски рисунки – „С очите си видях бедата“


[25 Април 2012] На 27.04.2012г. (петък) в заседателната зала на Община „Родопи“ –  Пловдив, ще се проведе общински кръг на проекта „Народните будители и АЗ“