Обяви и съобщения – Архив 2015 г.

[09 Октомври 2015] Обява [Прочети]


[07 Октомври 2015] Обява за удължаване на конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни изисквания – ОДЗ „Пролет“ с.Първенец  [Прочети]


[06 Октомври 2015] Обява [Прочети]


[05 Октомври 2015] Обява [Прочети]


[01 Октомври 2015] Обява [Прочети]


[01 Октомври 2015] Обява [Прочети]


[01 Октомври 2015] Обява [Прочети]


[30 Септември 2015] Обява [Прочети]


[28 Септември 2015] Обява [Прочети]


[27 Юли 2015] Обява [Прочети]


[27 Юли 2015] Обява [Прочети]


[01 Юли 2015] Обява [Прочети]


[05 Януари 2015] Обява [Прочети]