Обяви и съобщения – Архив 2017 г.

[22 Декември 2017] Ръководството на ОУ“Васил Левски“ с.Брестник обявява следните вакантни работни места за учебната 2017/2018г. [Прочети]


[14 Ноември 2017] Ръководството на ОУ“Васил Левски“ с.Брестник обявява следните вакантни работни места за учебната 2017/2018г. [Прочети] 


[13 Октомври 2017] На основание чл.ЗО. ал.5 от ППЗНП, чл.З. от Правилата за осъществяване на допълнителни и педагогически услуги, утвърдени от Кмета на Община Родопи-Пловдив и заявено писмено желание на родителите по групи, ДГ „Веселушка – “ с. Марково, ул. Радост № 2, тел 0882 89 82 09,  e-mail: skroodg@mail.bg , лице за контакт – Славянка Янакиева обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги за учебната 2017/2018г. [Прочети] 


[11 Октомври 2017] На основание чл.З. от Правилата за осъществяване на допълнителни педагогически услуги, утвърдени от Кмета на Община Родопи-Пловдив и заявено писмено желание на родителите по групи, ДГ,,Първи юни“ с.Брестовица обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги за учебната 2017/2018 г.  [Прочети] 


[05 Октомври 2017] На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 от ЗМСМА , във връзка с §4 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба 04 / 20.04.2017г. за нормиране и заплащане на труд (ДВ,бр.76 от 2017г. ) Кметът на Община Родопи утвърждава актуализирани правила за определяне работните заплати на директорите на общински детски градини, считано от 01.09.2017г. съгласно Приложението. [Прочети]


[03 Октомври 2017]  На основание чл.4, ал.1 от Правила за осъществяване на дол.педагогически и др.услуги на детските заведения на територията на Община „Родопи“ и заявено писмено желание от страна на родителитепо групи, ръководството на ДГ „СИНЧЕЦ“ – село Браниполе, ДГ “ Синчец“ – с.Браниполе, обявява конкурс по документи за допълнителни педагогически услуги извън държавните образователни стандарти по следните дейности за учебната 2017/2018 г: : [Прочети]


[26 Септември 2017] Съобщение от ДГ„ Пролет“, с.Цалапица : [Прочети]


[21 Септември 2017] На основание чл.ЗО, ал.5 от ППЗНП , Правила за осъществяване на допълнителни педагогически услуги,утвърдени от Кмета на Община Родопи и заявено писмено желание от страна на родителите по групи, ДГ „Надежда*\с. Брестник, обявява конкурс по документи за Допълнителни педагогически услуги /ДПУ/ извън държавните образователни изисквания по следните дейности за учебната 2017/2018г : [Прочети]


[21 Септември 2017] ДГ „Родина“, с.Устина,  обявява конкурс за провеждане на дейности извън държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка [Прочети]


[21 Септември 2017] ДГ “Ралица“, с.Белащица обявява конкурс за възлагане на допълнителни педагогически услуги от 25.09.2017г. до 09.10.2017г. [Прочети]


[16 Септември 2017] На основание чл. 19 от Наредба № 5 / 03.06.2016 г Правила за осъществяван нa допълнителни педагогически услуги, утвърдени от Кмета на Обши на Родопи и изаявено писмено желание от страна на родителите по групи ДГ „ Мир „ обявява конкурс по документи за Допълнителни педагогически услуги /ДДУ/ извън държавните образователни изисквания по следните дейности [Прочети]


[02 Май 2017] Обява [Прочети]


[02 Май 2017] Обява [Прочети]


[05 Април 2017] Обява [Прочети]


[24 Март 2017] Обява [Прочети]


[16 Януари 2017] Обява [Прочети]


[11 Януари 2017] Обява [Прочети]