ДГ „Родина“, с.Устина- свободно работно място – работник кухня

ДГ „Родина“, с.Устина обявява свободно работно място за работник кухня :