ДГ „Родина“, с.Устина- свободно работно място – помощник готвач

ДГ „Родина“, с.Устина обявява свободно работно място за помощник готвач :