ДГ „Първи юни“, с.Златитрап- свободно работно място – медицинска сестра

ДГ „Първи юни“, с.Златитрап обявява свободно работно място за медицинска сестра :