Архив на новините

[16 Декември 2020] Във връзка с годишно приключване на 2020г. Община „Родопи“ уведомява, че касата на общината ще работи с граждани със следното работно време: 29.12.2020г.до 12,00ч., 30.12.2020г., 31.12.2020 г.не работи с граждани.


[16 Декември 2020] Във връзка с годишно приключване на 2020г. Община „Родопи“ уведомява, че касата на служба „МДТ – събиране и контрол“ ще работи с граждани със следното работно време: 29.12.2020г.до 12,00ч., 30.12.2020г., 31.12.2020г.не работи с граждани, 04.01.2021г. – след 14,00ч.


[11 Декември 2020]  Във връзка с извършване на дезинфекция на сградата на общината работното време с граждани на 11.12.2020г. /петък/ е до 16ч.


[07 Декември 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 07.12.2020г. е обявен жълт код за валежи от дъжд и умерен и силен вятър от изток в отделни области: [Прочети]


[03 Декември 2020]  Във връзка с извършване на дезинфекция на сградата на общината работното време с граждани на 04.12.2020г. /петък/ е до 16ч.


[30 Ноември 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 30.11.2020г. е обявен жълт код за валежи от дъжд и сняг и образуване на снежна покривка в отделни области, като в северната част от страната ще духа умерен до силен север-североизточен вятър, с условия за виелици и навявания и образуване на лед: [Прочети]


[12 Октомври 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 13.10.2020г. на територията на отделни области е обявен „оранжев“ код, а за други – „жълт“ код, със значителни валежи от дъжд и умерен до силен юг-югозападен вятър: [Прочети]


[07 Октомври 2020] В изпълнение на чл.17, ал.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община „Родопи“ предоставя на всички заинтересованите лица или организации и на вносителите на предложения, препоръки, мнения и възражения в резултат от общественото обсъждане на Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка), землището на с. Първенец, проведено на 23.09.2020г. /сряда/ от 10.30ч. в сградата на Читалище „Съзнание“ – с.Първенец, ул. „Съединение“ № 57, така постъпилото „Писмено становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат на общественото обсъждане“ по чл.17, ал. 5 от Наредбата за ОВОС от Възложителя на инвестиционното намерение  „Толи“ ЕООД, адрес: с. Първенец 4110, ул. ”Съединение“ № 41 с управител Тодор Воденичаров: [Обява], [Становище]


[21 Юли 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС за прогнозирани опасни явления на 21.07.2020г.: [Прочети]


[10 Юли 2020] Решение на Министреския съвет на  Република България за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31.07.2020г.: [Прочети]


[18 Юни 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 19.06.2020г. се очакват в следобедните часове на места краткотрайни валежи с гръмотевици, на отделни места в източната половина от страната – интензивни валежи и градушки: [Прочети]


[18 Юни 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 18.06.2020г. се очакват валежи от краткотраен дъжд, временно интензивни и придружени от гръмотевици с условия за локални градушки: [Прочети]


[16 Юни 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 16.06.2020г. на територията на отделни области е обявен „жълт“ код за гръмотевични бури, локални и интензивни валежи от дъжд на територията на цялата страна: [Прочети]


[11 Юни 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 11.06.2020г. на територията на отделни области е обявен „жълт“ код за гръмотевични бури, локални и интензивни валежи, възможни градушки на места: [Прочети]


[22 Май 2020] Уведомление за промяна на работното време на община „Родопи“, считано от 26.05.2020г., както следва:

начало – 8:30ч., обедна почивка –  12:30ч. – 13:30ч., край – 17:30ч.: [Прочети Заповед]


[20 Май 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 21.05.2020г. на територията на отделни области е обявен „жълт“ код за локални интензивни валежи: [Прочети]


[05 Май 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 06.05.2020г. на територията на отделни области е обявен „жълт“ код за  силен вятър и валежи: [Прочети]


[23 Април 2020] Заповед на Кмета на община „Родопи“ относно изпълнението на длъжността кметски наместник на с.Ситово до назначаването на такъв, да се извършва от кметския наместник на с.Бойково – Иван Пачеджиев, подпомаган от служителя на община „Родопи“ и жител на с.Ситово – Тодор Кацаров: [Прочети]


[21 Април 2020] Заповед на Кмета на община „Родопи“ относно изпълнението на длъжността кметски наместник на с.Извор до назначаването на такъв, да се извършва от кмета на с.Храбрино – Ангел Чобанов, подпомаган от служителя на община „Родопи“ и жител на с.Извор – Атанас Чалъков : [Прочети]


[26 Март 2020] Решение №80, прието с Протокол №03/20.3.2020г. относно  Докладна записка с вх. №92-ОбС-27/13.1.2020г. относно Писмо с Вх.№92-ОбС-27/18.09.2019г. от Началника на ОСЗ–Родопи относно предложение за отпадане /изключване/ на имот в землището на с.Брестовица, общ.”Родопи”, обл.Пловдив, включен в списъци с имоти по Предложение с Изх.№959/30.12.2011г. от Началника на ОСЗ-Родопи до Общински съвет „Родопи” /Вх.№92-ОбС-27/30.12.2011г./ за обезщетяване на правоимащи собственици или техните наследници, което предложение е прието с Решение №231, взето с Протокол №7/10.07.2015г. на ОбС-Родопи: [Прочети]


[24 Март 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 24.03.2020г. за отделни области е обявен „жълт“ код за валежи от сняг, дъжд и силен вятър: [Прочети]


[24 Февруари 2020] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 24.02.2020г. за отделни области е обявен „жълт“ код за силен северозападен вятър: [Прочети]


[19 Февруари 2020] Във връзка с констатирано замърсяване на водите на река Юговска в землището на гр. Лъки и постъпило писмо от „Басейнова дирекция ИБР“, община „Родопи“ уведомява населението на общината, да ограничи ползването на  води от поречието на река Чая поради опасност от замърсяване.


[10 Февруари 2020] Община „Родопи“ уведомява всички заинтересовани лица за отлагане на датата – 11.02.2020г. за обществено обсъждане на Доклад по ОВОС на инвестиционно предложение „Изграждане кариера за добив на пясъци и дребни чакъли в концесионна площ „Иванчовата чука”(210.249 дка), землището на с. Първенец, по искане на фирма „Толи“ ЕООД :[Прочети]


[05 Февруари 2020] В Община „Родопи“ постъпи предупредителен сигнал от Областна администрация Пловдив във връзка с възникнало замърсяване с инцидентно изпускане на нефтени продукти от завод „Каучук“ АД – Пазарджик в река Пишманка, вливаща се в река Марица при гр. Пазарджик.

Предупреждаваме населението за възможно замърсяване на водите на река Марица, ограничаване на ползването им и на разпространение на замърсяването.


[03 Февруари 2020] Във връзка с годишно облагане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2020 г. община „Родопи“ уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ няма да работи с граждани на 05.02.2020г. до 13:00ч.


[15 Януари 2020] Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за изключване на имот № 043052 в землището на с.Брестовица, общ.”Родопи”, обл.Пловдив, включен в списъци с имоти по Предложение с Изх.№ 959/30.12.2011г. от Началника на ОСЗ-Родопи до Общински съвет „Родопи” /Вх.№ 92-ОбС-27/30.12.2011г./ за обезщетяване на правоимащи собственици или техните наследници, което предложение е прието с Решение № 231, взето с Протокол № 7/10.07.2015г. на ОбС-Родопи. Настоящото производство се открива, тъй като съгласно Писмо с Вх.№ 92-ОбС-27/18.09.2019г. на Началника на ОСЗ – Родопи горепосоченият имот представлявал част от стопански двор, с начин на трайно ползване – свободна площ и неправомерно е бил включен в списъка за обезщетение на правоимащите собственици и наследници и следва да бъде изключен от Решение № 231, прието с Протокол № 7/10.07.2015г. на Общински съвет „Родопи”.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление. Достъпът до информация, касаеща настоящия административен акт, е публикувана на сайта на Община „Родопи“ на заглавната страница, отдел „Обяви и съобщения“ и раздел „Общински съвет (в дясно на екрана) – „Докладни и предложения“: [Прочети]


[13 Януари 2020] Във връзка с годишно облагане на данък МПС за 2020 г. община „Родопи“ уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ няма да работи с граждани на 15.01.2020г. след 13:00ч.


[23 Декември 2019] Във връзка с годишно приключване на 2019 г. Община „Родопи“ уведомява, че касата на служба „МДТ – събиране и контрол“ ще работи с граждани със следното работно време: 27.12.2019г.. до 16,00ч., 30.12.2019г., 31.12.2019 г. и 02.01.2020г.не работи с граждани.


[03 Декември 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 03.12.2019г. за отделни области е обявен „жълт“ код за валежи от сняг: [Прочети]


[26 Ноември 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 26.11.2019г. за отделни области е обявен „оранжев“ и „жълт“ код за валежи от дъжд: [Прочети]


[22 Ноември 2019] Уведомление за промяна на работното време на община „Родопи“, считано от 25.11.2019 г., както следва:

  начало – 8:30ч., край – 17:00ч., обедна почивка –  12:30ч. – 13:00ч. : [Прочети Заповед]


[12 Ноември 2019] Във връзка с настъпилия есенно-зимен отоплителен сезон и с цел превенция възникването на пожари и ограничаване вредните последици от тях, в ГДПБЗН – МВР, е разработена брошура на тази тематика: [Прочети]


Празник на местни производители, вкусове и традиции от родопската яка в село Устина

На 9 ноември, събота, от 10:30 часа в двора на Вила Юстина, в центъра на село Устина ще се проведе празник на местни производители, вкусове и традиции от родопската яка. Събитието е част от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 към Европейския Земеделски Фонд. Организатори са Сдружение Местна инициативна група Перущица – Родопи. [Прочети]

[05 Ноември 2019] Заповед на Областния управител на област Пловдив за свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет „Родопи“ на  07.11.2019г. /четвъртък/ от 10.00ч., в гр.Пловдив, в Заседателната зала на Община „Родопи“ : [Прочети]


МИГ Перущица-Родопи с одобрен проект за транснационално партньорство с Гърция и Франция

На 01.10.2019 г. беше одобрен проект на МИГ Перущица-Родопи за подготвителни дейности за транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Проектът касае проучване на добри практики и приложение на местни продукти, услуги, търговски марки в други държави и сравнителен анализ за възможностите на аналогични на територията на МИГ Перущица-Родопи и е в партньорство с местните инициативни групи МИГ  “Олимпия за развитие” (Development Agency of Olympia S.A.) град Крестена, Гърция  и  МИГ „Pays Haut Lanhuedoc et Vignobles“, град Сен Шиниен, Франция.
Дейностите по проекта ще се реализират в продължение на 7 месеца и МИГ Перущица-Родопи ще получи 48 853 лв безвъзмездна финансова помощ за изпълнението им.
В резултат се очаква да се създадат възможности за развитие на местните продукти и услуги, обединяващи култура, туризъм и винопроизводство на територията на МИГ Перущица-Родопи и да се подготви проект за транснационално сътрудничество между трите местни инициативни групи от България, Гърция и Франция.


alt

[29 Август 2019] Становище – предложение касаещо постъпили възражениея относно публикуван на 30.07.2019г. общ административен акт касаещ Предложение от ОСЗ „Родопи“ с изх.№  РД-12-02-52/04.07.2019г.  за предоставяне на земеделска земя за обезщетяване на собствениците и техните наследници преди създаване на ТСЗС и ДСЗ : [Прочети]


[29 Август 2019] Във връзка с публикуван на 30.07.2019г. на сайта на община „Родопи“  в секции „новини“ , „обяви и съобщения“ и раздел „общински съвет“ – „Докладни и предложения“ общ административен акт касаещ Предложение от ОСЗ „Родопи“ с изх.№  РД-12-02-52/04.07.2019г.  за предоставяне на земеделска земя за обезщетяване на собствениците и техните наследници преди създаване на ТСЗС и ДСЗ. Публикуване на постъпили възражения : [Възражение 23.08], [Възражение 29.08], [Възражение2-29.08]


[29 Август 2019] Предоставяне на земи общинска собственост на община „Родопи“  за обезщетяване на собствениците и техните наследници притежавали земеделска земя преди образуването на ТКЗС или ДЗС одобрени с влязло в сила Решение № 231 прието с Протокол № 07/10.07.2015г.: [Прочети]


Община „Родопи”, първа в област Пловдив стартира предоставянето на Патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания

На 07.08.2019г. в Заседателната зала на Общински съвет – Родопи се състоя информационно събитие по проект с рег. №  BG05M9OP001-2.040-0082-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в  Община Родопи“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. [Прочети]

[02 Август 2019] Заповед на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването „Африканска чума по свинете“, относно отпадни продукти от клане на прасета във ферми тип „Заден двор“: [Прочети]


[02 Август 2019] Заповед на Директора на Регионална дирекция по горите – Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването „Африканска чума по свинете“, относно забрана за достъп до горски територии: [Прочети]


[02 Август 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 03.08.2019г. за отделни области е обявен „жълт“ код (потенциално опасно време) за краткотрайни валежи от дъжд, на места и интензивни, придружени с гръмотевици и временно усилване на вятъра.: [Прочети]


[01 Август 2019] Заповед на Директора на Областна дирекция по безопасност на храните гр.Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването „Африканска чума по свинете“, засягаща населени места на територията на община „Родопи“ – с.Цалапица, с.Кадиево, с.Оризари, с.Устина и с.Скобелево: [Прочети]


[31 Юли 2019] Заповед на Областния управител на област Пловдив, във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването „Африканска чума по свинете“: [Прочети]


[30 Юли 2019] Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за приемане допълнителни списъци със земеделски имоти по предложение с Вх.№ РД-12-04-52/04.07.2019г. на ОСЗ „Родопи“ за предоставяне на земеделска земя с обща площ от 2 041,175 дка за обезщетяване на собствениците от  общинския поземлен фонд, в съответствие с постъпилите искания за обезщетяване със земеделска земя, чрез план за обезщетяване. Настоящото производство се открива с цел достигане до по-висок процент за ефективно обезщетяване на правоимащите лица със земеделски имоти.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление. Достъпът до информация, касаеща настоящия административен акт е публикувана на сайта на Община „Родопи“ на заглавната страница, отдел „Обяви и съобщения“ и раздел „Общински съвет (в дясно на екрана) – „Докладни и предложения“: [Прочети]


[19 Юли 2019] Община „Родопи“ уведомява, че Единната система за туристическа информация (ЕСТИ) е разработена и внедрена в Министерството на туризма. Крайния срок за регистриране на профил на лицата извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиери) в ЕСТИ е 30.09.2019г.: [Прочети]


[10 Юли 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 10.07.2019г. за отделни области е обявен жълт код за валежи от дъжд и гръмотевични бури: [Прочети]


[24 Юни 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 24.06.2019г. за отделни области е обявено предупреждение от първа степен на опасност –  жълт код за интензивни валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Има условия и за градушки: [Прочети]


[31 Май 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 31.05.2019г. за отделни области е обявена първа степен на опасност –  жълт код за валежи от дъжд и гръмотевични бури. Има условия за интензивни валежи и градушки: [Прочети]


[23 Май 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС,че за 23.05.2019г. за отделни области е обявена първа степен на опасност –  жълт код за валежи от дъжд, временно интензивни с гръмотевици и очаквани градушки: [Прочети]


[22 Май 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от дирекция „Управление на водите“ към МОСВ, че вследствие на валежи, за 23.05.2019 г. и 24.05.2019 г. се очакват повишения на речните нива в страната: [Прочети]


[20 Май 2019] Във връзка с постъпило в Община „Родопи“ писмо с вх. № 53-1957-3/20.05.2019г. от фирма РП Енергосекция Пловдив към ДП „НКЖИ“ поделение „Енергоразпределение“ София ,община „Родопи“ уведомява, че в периода от 20.05 до 07.06.2019 г. от 08.00 до 16.45ч. ще се проведе наземно третиране на плевели с препарат „НАСА 360СЛ“ (в доза 4% разтвор) по обектите на железопътната инфраструктура по списък :[Прочети]


[15 Май 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС за обявена степен –  жълт код за значителни валежи от дъжд с гръмотевици за отделни области: [Прочети]


[07 Май 2019] Община „Родопи“ ще проведе ДЕЗАКАРИЗАЦИЯ /пръскане срещу кърлежи/ в населените си места по график в периода от 07.05 до 14.05.2019г. За целта следва всички собственици на пчелни семейства да предприемат необходимите марки за предотвратяване на отравяне на животни и пчелни семейства: [Прочети]


[23 Април 2019] Във връзка с постъпило в Община „Родопи“ писмо с вх. № 53-1558-1/23.04.2019г. от ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“,община „Родопи“ уведомява, че на 24.04.2019г. в периода от залез слънце до 10.00ч.  на следващия ден, ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ ще проведе наземно третиране с хербицид „НАСА 360СЛ“ (в доза 4% разтвор) по обектите на железопътната инфраструктура в землището на с.Златитрап и с.Кадиево.


[09 Април 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН и МЦ на ВВС за обявена първа степен –  жълт код за значителни валежи от дъжд за отделни области: [Прочети]


[28 Март 2019] Анализ на финансовото състояние на община „Родопи“ към 31.12.2018 г. спрямо отчетените данни към 31.12.2016 г. и към 31.12.2017 г. [Прочети]


[26 Март 2019] Покана за присъединяване към глобалната инициатива „Часът на земята“, която ще се проведе на 30 март 2019г., събота от 20.30 до 21.30ч.: [Прочети]


[22 Февруари 2019] Прогноза на НИМХ-МОН за лоши метеорологични условия на 23.02.2019г. и обявен жълт код за валежи от сняг на територията на цялата страна : [Прочети]


[12 Февруари 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН, дирекция „Управление на водите“ при МОСВ и МЦ на ВВС за обявена първа степен –  жълт код за силен вятър за отделни области: [Прочети]


[07 Февруари 2019 ] Във връзка с годишно облагане за 2019 г. Община Родопи уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ няма да работи с граждани на 12.02.2019 г.


[30 Януари 2019] В Националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-МОН, МЦ на ВВС за опасни метеорологични явления за 30.01.2019 г. и дневен хидрометеорологичен бюлетин от дирекция „Управление на водите“ към МОСВ за 30.01.2019 г., НИМХ-МОН обявява жълт код за валежи от дъжд, над 1000 метра – от сняг с количества между 25 и 35 л/кв.м. за областите Благоевград, Перник, Кюстендил, Пловдив, Пазарджик, Кърджали, Смолян, Стара Загора и Хасково и жълт код за възможно образуване на поледици за областите Видин, Враца и Монтана.: [Прочети]


[29 Януари 2019] Метеопрогноза от НИМХ–МОН и дирекция „Управление на водите“ при МОСВ за 29.01.2019 г.: [Прочети]


[23 Януари 2019] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО за усложнена метеорологична обстановка и очаквани интензивни валежи на 24.01.2019г. по високите полета на Западна и Северозападна България от мокър сняг, а в останалата част от страната – от дъжд. От НИМХ-БАН е обявен оранжев код за опасност за отделни области и жълт код за опасност за други области: [Прочети]


[27 Декември 2018] Във връзка с годишно приключване на 2018 г. Община Родопи уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ ще работи с граждани със следното работно време: 28.12.2018 г. до 16,30 ч., 31.12.2018 г. – не работи с граждани, 02.01.2019 г. от 14,30 ч.


[28 Ноември 2018] Анализ на финансовото състояние на община „Родопи“ към 30.09.2018 г. спрямо отчетените данни към 30.09.2017 г. и към 31.12.2017 г. [Прочети]


[27 Ноември 2018] Във връзка с настъпилия есенно-зимен отоплителен сезон и с цел превенция възникването на пожари и ограничаване вредните последици от тях, в ГДПБЗН – МВР, е разработена брошура на тази тематика: [Прочети]


[06 Ноември 2018] Във връзка с обновяване на софтуера на деловодната система, Община Родопи уведомява, че на 08.11.2018 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. до 13:00 ч. обслужването на граждани в деловодството и касата ще бъде ограничено: [Прочети]


[01 Октомври 2018] Предупреждение за опасни явления, в съответствие със ЗЗБ за очаквани интезивни и значителни по количество валежи от дъжд в централните южни и особено в крайните източни райони на 01.10.2018г., на места с гръмотевици. От НИМХ-БАН е обявен жълт и оранжев код за опасност за отделни области: [Прочети]


С подкрепата на община „Родопи“, ЖПГ „Пъстра китка“ представиха село Ягодово на петнадесетия Черноморски събор „Евро фолк – 2018″ град Царево, на който станаха Лауреати – първа степен. [Прочети]

[13 Септември 2018] ГДПБЗН – МВР информира за провеждането на „Седмицата на пожарната безопадност“ в периода от 10-ти до 16-ти септември 2018г., съвпадаща с Празника на пожарната 14-ти септември – Кръстовден. Предвидените събития във Втора РСПБЗН може да прочетете тук: [Прочети]


[22 Август 2018]  ПОКАНА от Председателя на общинския съвет „Родопи”- област Пловдив – Галина Вълева: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба за  условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 31.08.2018 г.(петък) от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при Община „Родопи”- област Пловдив на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2017 г. на Община „Родопи”- област Пловдив: [Покана], [Доклад]


[27 Юли 2018] Заповед на директора на Регионална Дирекция по горите – Пловдив, за отмяна на Заповед от 24.07.2018г., с която е ограничен достъпа до горските територии в обхвата на РДГ- Пловдив, за лицата извършващи събиране на трюфели: [Прочети]


[27 Юли 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО за очаквани интензивни валежи на 27.07.2018г., придружени с гръмотевични бури, възможни са и градушки. От НИМХ-БАН е обявен жълт код за опасност за отделни области: [Прочети]


[24 Юли 2018] Заповед на директора на Регионална Дирекция по горите – Пловдив, във връзка с постъпило писмо на Изпълнителната агенция по горите, с цел превенция и недопускане разпостранението на Африканска чума по свинете на територията на РДГ – Пловдив: [Прочети]


[23 Юли 2018] Указания на Главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“  във връзка с метеорологичната прогноза за продължаващ период с валежи и изпълнение на задълженията на собствениците на язовирни стени и съоръженията към тях: [Прочети]


[23 Юли 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО, че на 24.07.2018г. се очакват интензивни валежи, придружени с гръмотевични бури, има условия за градушки: [Прочети]


[02 Юли 2018] Във връзка с писмо от EVN за извършване на планов ремонт и профилактика на 13.07.2018 г. е издадена Заповед на Кмета на община „Родопи“, с която се обявява 13.07.2018 г. (петък) за неприсъствен ден за служителите в общинска администрация на община „Родопи“ в сградите на общината на ул.“Софроний Врачански“ 1а и ул.“Скайлер“ 7, които ще бъдат без електрозахранване през целия ден. [Прочети]


[29 Юни 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи метеорологична прогноза за 29.06.2018г. от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО, от които е видно, че продължава усложнената метеорологична обстановка [Прочети]


[27 Юни 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи метеорологична прогноза за 28.06.2018г. от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС-МО, от които е видно, че продължава усложнената метеорологична обстановка [Прочети]


[25 Юни 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС за очаквани на 26.06.2018 г. и 27.06.2018г. интезивни валежи на места до 50-70 л./кв.м., придружени с гръмотевични бури и условия за градушки [Прочети]


[14 Юни 2018] В националния оперативен център на ГДПБЗН-МВР постъпи информация от НИМХ-БАН и МЦ на ВВС за очаквани интезивни валежи на 14.06.2018 г., придружени с гръмотевични бури [Прочети]


[08 Юни 2018] Община „Родопи“ бе удостоена с почетна ГРАМОТА за подкрепа и принос към Националната кампания „Великден за всеки“ – „Дари празник на баба и дядо“ от Обмудсмана на Република България [Прочети]


[06 Юни 2018] На 11 юни, от 13.30 до 16.00 часа в зала 300 на Областна администрация – Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ №1, ет. 3, ще се проведе информационно събитие, чиято цел е да информира бизнеса от Пловдив и областта за възможностите за финансиране по новата програма „Бизнес развитие, иновации и малки и средни предприятия“ – част от норвежкия финансов механизъм.
През новия финансов период в България ще бъдат финансирани проекти на малки и средни предприятия (МСП) в сферата на зелените иновации и бизнеса. Програмната схема за периода 2014 – 2021 г. е на стойност 28.5 милиона евро. [Прочети]


[18 Май 2018] Декларация за поверителност на община „Родопи“


[11 Май 2018] Съобщение до жителите на община „Родопи“ до притежателите на пчелни семейства за провеждане на дезакаризация /пръскане срещу кърлежи/ в населените места по график [Прочети]


[08 Май 2018] Анализ на финансовото състояние на община „Родопи“ към 31.03.2018 г. спрямо отчетените данни към 31.12.2017 г. [Прочети]


[08 Май 2018] Финансово състояние на община „Родопи“ за периода 31.12.2015 – 31.12.2017 г. [Прочети]


[22 Март 2018] Съобщение от Дирекция на МВР : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ОПАСНО ВРЕМЕ ОТ 22.03.2018 г. – 25.03.2018 г. на територията на Република България [Прочети]


[16 Март 2018] Съобщение от Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР : ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СИЛЕН ВЯТЪР НА 17.03.2018 г. на територията на Република България [Прочети]


[06 Февруари 2018] Със заповед на Кмета на община „Родопи“, с цел ограничаване на вирусни инфекции, учениците от Община Родопи излизат в превантивна три дневна грипна ваканция от 7 февруари.
  Справка за предепидемичната обстановка в 11-те училища на територията на общината, показва процент на заболеваемост 14,97%, или от 1416 деца, отсъстващи са 212.

„Според изискванията на РЗИ най-важно е 30 процента от децата да отсъстват от училище и то поради заболяване, и въпреки това, считам че са налице достатъчно предпоставки, за да предприемем това действие“, заяви инж. Пламен Спасов. [Прочети]


[29 Януари 2018 ] Във връзка с годишно облагане за 2018 г. Община Родопи уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ няма да работи с граждани на 29.01.2018 г. до 13,00 ч. до 17,30 ч.


[19 Декември 2017] Във връзка с годишно приключване на 2017 г. Община Родопи уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ ще работи с граждани на 29.12.2017 г. до 10,30 ч., а на 02.01.2018 г. от 11,00 ч.


[16 Ноември 2017] Заповед за създаване Общински съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на Община Родопи


[23 Юни 2017] Покана във връзка с традиционния празник на община Доспат


[23 Юни 2017] Съобщение  от Община „Родопи” във връзка с наложителен ремонт на вододовеждащ канал към изр. Кричим


[03 Май 2017] Служители от Община „Родопи“ са сред първите, които се обучаваха по проект за „Въвеждане на общата рамка за оценка в администрациите“


[22 Април 2017] На 21.04.2017г. в Заседателната зала на Общински съвет – Родопи се проведе Кръгла маса на тема: „Възможности за ефективно партньорство и взаимодействие между структурите, ангажирани при работа с деца в риск в община „Родопи”.


[19 Декември 2017] Във връзка с годишно приключване на 2017 г. Община Родопи уведомява, че служба „Местни Данъци и Такси“ ще работи с граждани на 29.12.2017 г. до 10,30 ч., а на 02.01.2018 г. от 11,00 ч.


alt„Мини Мис и Мини Мистър”-Оригинала в Община Родопи Под патронажа на Кмета на община „Родопи“ на 1 март – Баба Марта, 50 мини госпожици и мини господа от 3 до 12 години се надталантчваха в читалището на с.Крумово в единствения лицензиран Конкурс „Мини Мис и Мини Мистър-Малки Големи Таланти”, който е запазена марка на столичната актриса Илиана Балийска. Повече от два часа малчуганите се забавляваха с песните на водещата, пяха вдъхновено, рецитираха, танцуваха-доказаха, че са чаровни и предпочитат да бъдат на сцената, а не в публиката. С надиграване на ръченица и отгатване на гатанки бяха избрани Пижо и Пенда на Празника! Освен творческата изява, мини госпожиците се фръцкаха като манекенки, а мини господата показваха юнашки мускули и се надборваха на канадска борба.
Призьорите от двете възрастови групи-детскоградинска (от 3 до 6 години) и от 1-ви до 6-ти клас, които се класираха от 1-во до 6-то място, ще представят Община Родопи в Пролетното издание на XVI Национален Телевизионен Конкурс-Фестивал „Мини Мис и Мини Мистър-Малки Големи Таланти” на 29 март в Националния дворец на децата-София. Община Родопи ще участва в Палавото Шоуце и с джаз балет „Самодива” при НЧ „Наука 1919”-с.Крумово.
„Много съм впечатлена от талантливковчетата-усмихнати, нетърпеливи да се изявят и с много разнообразен репертоар. Поздравявям педагогическите колективи на детските градини и училищата в Община Родопи.Още веднъж се убедихме, че малките големи таланти не са само в големите градове! Олимпийският идеал:”Важното е не победата,а участието” е водещ и за нашата Талантиада!
Кметът-инж. Пламен Спасов награди с подаръци и мартенички всички мини сладури и връчи почетните ленти на носителите на престижната титла в Конкурса Оригинал! Аз и моя екип очакваме призьорите на следващия етап-националния и вярваме в успеха им!”-каза Илиана Балийска след Шоуто в Крумово.

Пловдив обедини усилия с общини Асеновград и Родопи при представянето на региона като туристическа дестинация на Международното изложение за археологически туризъм в гр. Пестум, Италия   [Прочети цялата статия]

Честит Първи Юни!
Детство пълно със игри и безгрижни дни.
Детство пълно с щастие и смях.
Детство пълно с приключения добри.
Това Ви пожелавам аз

инж. Пламен Спасов
/Кмет на Община “Родопи”/

[25 Ноември 2016] Протокол от обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг


[16 Ноември 2016]   Изменение на наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания


[07 Ноември 2016] Покана за обществено обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг


[26 Април 2016]  Покана за приемане на Годишен отчет за изпълнението на бюджета на Община Родопи за периода 01.01.2015г. – 31.12.2015г.


[25 Март 2016] Ръководството на община „Родопи“ кани всички представители на заинтересованите страни за участие в встъпителна пресконференция в изпълнение на проект:„Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово“


[07 Март 2016]Община „Родопи” като бенефициент на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово” обявява свободни позиции за следните длъжности:


[02 Март 2016] Община „Родопи” като бенефициент на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община Родопи, с. Ягодово”  и във връзка със стартирането на услугата „Личен асистент“ обявява прием на документи за участие на лица в проекта.


[19 Февруари 2016] Стартира проект  „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в Община Родопи, с. Ягодово“. [Публикация]


alt

Откриха златни накити в могилата на Брестовица

Сензационни открития направиха археолози по време на разкопките на могилата край село Брестовица, която е част от община “Родопи”. Там продължават интензивните дейности по разкриването на обекта. След откритите два гроба в могилата, е разкрит трети. В него са намерени златни накити. Гробът е от 1 век след Христа и е на знатна жена от виден тракийски род, за която се предполага, че може да е съпруга на владетел. Ритуалът на нейното погребение е бил с изгаряне. В гроба са намерени дървено сандъче с апликации, две бронзови ключалки с формата на божество и закопчалка.alt

[Прочети цялата статия]


Село Ситово пази уникален надпис на над 8000 години

Уникален природен феномен пази село Ситово, което е част от община „Родопи”. Надпис на над 8000 години е запазен до наши дни. Той се намира на гладка скала и е с размери 240 на 30 сантиметра. Цялата скала се крепи на 5 камъка – единият е с образ на Богинята майка от Неолита, а друг камък прилича на пясъчен часовник. Надписът е направен на такова място, където няма ерозия и затова е запезен до днес.
Предполага се, че може надписът да е издялан от хората, които са оцелели след потопа, предизвикан от вулкана Санторини през 628 година преди Христа.

[Прочети цялата статия]


[31 Август 2015] Протокол от комисия назначена със заповед №640/16.07.2015г.


[20 Август 2015] Протокол на комисия за извършена проверка по § 16(1) от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на ЗГР Заповед №674/21.07.2015г.


[01 Юли 2015] Списък на поземлени имоти – общинска собственост с начин на трайно ползване мери и пасища определени за индивидуално ползване по населени места. [Списък]


[01 Юни 2015] Протокол от дейността на комисия назначена със заповед №183/09.03.2015г. на Кмета на община Родопи.


[22 Май 2015]  Община Родопи е първият член от България на RECEVIN


[30 Април 2015] Протокол от дейността на комисия назначена със заповед №183/09.03.2015г. на Кмета на община Родопи.


На редовната сесия на Общински съвет Родопи, насрочена за 11 септември 2014г. ще се разгледа внесеното от инж.Пламен Спасов, кмет на Община Родопи, област Пловдив- Предложение за Актуализация на Бюджет 2014г.

Представяме на Вашето внимание пълния текст на предложението, ведно с  актуализирано Приложение  №9 „Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани през 2014г. от приходи по §40-00“. [Виж предложението]


Да изчистим България за един ден


[24 Февруари 2014] На 26.02.2014г. (Сряда) Данъчна служба – Родопи няма да работи с граждани поради годишно облагане за 2014г.


За втора поредна година, Българската общност в гр.Мюнхен зарадва деца и самотни възрастни хора от село Крумово с инициативата „Коледа в кутия“ . [Прочети цялята статия]


Проекто план сметка за ТБО 2014г. [Виж]


Анализ собствени приходи на Община „Родопи“  [Виж Анализа]


Детския танцов състав „Самодива“ към читалището в с. Крумово участва в Международния танцов турнир „Пловдив Древен и Вечен“, който се проведе за втора поредна година на 8, 9 и 10 ноември 2013 г. в град Пловдив. Танцьорите взеха награди в няколко стила и категории [Виж цялата статия]


От 01.10.2013г. до 30.11.2013г. се подават декларации – Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и Приложение №16 за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци. [Заповед]


Покана и Информация за Дефиле на младото вино-2013 в Стария град – Пловдив [Прочети]


Ансамбъла за народни песни и танци към НЧ “Саморазвитие-1924” с. Брестник получи І-во място и златен медал на Осмия международен фолклорен фестивал “Песни и танци без граници” гр. Свиленград 2013г. Поздравления за творците и деателите на самодейното танцово и певческо изкуство! [Виж снимка]


Във връзка с постигнати отлични резултати по Проекта „Народните будители и Аз“, учениците от:
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Устина
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Браниполе
ОУ „Васил Левски“ с.Брестник
получиха, като награда от кмета на Община „Родопи“ – инж.Пламен Спасов еднодневна екскурзия до град Панагюрище, която се осъществи на 07.06.2013г. [Виж снимки]


ПРЕДЛАГАМЕ НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ СПРАВКА ЗА ОБЩИНА „РОДОПИ“ ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12.05.2013Г. В ИЗБИРАТЕЛЕН РАЙОН ПЛОВДИВ ОБЛАСТ, №17


[21 Май 2013] На 22 и 23 Юни 2013 година край манастира „Света Троица“, община Тополовград ще се проведе Традиционният народен събор „Света Тройца“ [Виж още]


[09 Май 2013] Уважаеми жители на Община „Родопи“,
Предлагам на Вашето внимание информация за оценка на финансовата стабилност и дисциплина на общините в България, представена от министерството на финансите. Така предложената система за оценка позволява да се сравнят общините по отношение на следните показатели :

1. Дял на собствените приходи от общите постъпления
2. Покритие на разходите за местни дейности със собствени приходи
3. Бюджетно салдо спрямо общите постъпления
4. Размер на дълга, като процент от собствени приходи и изравнителна субсидия
5. Просрочени задължения като процент от собствени приходи и изравнителна субсидия
6. Население на един общински служител
7. Дял на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи
8. Дял на капиталовите разходи в общите разходи (инвестиционна активност)

Според оценката Община „Родопи“ през 2011г. е била 230-то място, а в момента се намира на 68-мо място и за този период се е придвижила с 162 места нагоре. И в момента се намира на второ място по напредък от 264 общини. [Виж класацията]

    Уверявам Ви, че ръководството на общината ще продължи да работи в същия дух и финансова дисциплина,  за да бъде преодоляно състоянието и по отношение на задълженията на общината. 


[08 Април 2013] ДО ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

Уважаеми Участници,

На основание чл. 69а,  ал. 3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „“Предоставяне на услуги за изготвяне и разпространение на рекламно – информационни материали за изпълнението на дейности по проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба” по обособени позиции както следва: Обособена позиция 1: „Изработване, доставка и разпространение на рекламни материали за провеждане на рекламната кампания под надслов „На всяка трапеза риба“;Обособена позиция 2: „Изработка и доставка на рекламни материали за участието в специализирани изложения“ и Обособена позиция 3: „Изработка, доставка и разпространение на информационни материали за осигуряване на информираност и публичност по проекта“, открита с Решение №92-00-108/12.02.2013год. и публикувано обявление в регистъра на обществените поръчки с уникален №000464-2013-0003, Ви уведомяваме, че Комисията назначена със Заповед  № 218 от 19.03.2013 г. на Кмета на Община „Родопи” ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 15.04.2013 г.  /понеделник/  от 13:30 часа в залата на Общински съвет-Родопи, намираща се в приземния етаж на админстративната сградата на Община „Родопи”,гр.Пловдив, Област Пловдив, ул.”Софроний Врачански” №1А.
           Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Митко Владов

Председател на Комисия, определена  със Заповед №218/19.03.2013г. на Кмета на Община „Родопи”


[08 Април 2013] ДО ВСИЧКИ  ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

Уважаеми Участници,

На основание чл. 69а,  ал. 3 от ЗОП и във връзка с провеждащата се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на кетъринг услуги във връзка с изпълнението на дейности по проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба“ по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство”2007 -2013г по обособени позиции както следва:Обособена позиция 1: ‚Предоставяне на услуги за провеждане на осемнадесет броя дегустационни кампании по проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба“ и Обособена позиция 2: „Предоставяне на кетъринг услуги за провеждане на четири броя мероприятия за осигуряване на информираност и публичност по проект „Разкриване на нови пазарни ниши и повишаване потреблението на риба“ , открита с Решение №92-00-109 от 12.02.2013 г. и публикувано обявление в регистъра на обществените поръчки с уникален №00464-2013-0002, Ви уведомяваме, че Комисията назначена със Заповед  № 204 от 13.03.2013 г. на Кмета на Община „Родопи” ще отвори ценовите предложения на допуснатите до класиране участници на 15.04.2013 г.  /понеделник/  от 10:30 часа в залата на Общински съвет-Родопи, намираща се в приземния етаж на админстративната сградата на Община „Родопи”,гр.Пловдив, Област Пловдив, ул.”Софроний Врачански” №1А.
           Действията на комисията са публични и на тях могат да присъстват участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Митко Владов

Председател на Комисия, определена

със Заповед №218/19.03.2013г. на Кмета на Община „Родопи”


[02 Април 2013] Покана до парламентарно представените партии и коалиции от партии, относно състава на СИК


[25 Март 2013] От над 2400 заявления за участие в Кампания „За чиста околна среда – 2013г.“ на Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са одобрени за финансиране следните обекти на територията на Община „Родопи“:

1. Кметдтво с.Белащица – до 10 000лв.
2. ОУ „П.Славейков“  с.Белащица – до 5 000лв.
3. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Марково – до 5 000лв.
4. ОДЗ „Снежанка“ с.Крумово – до 5 000лв.
Поздравления за победителите!


[15 Март 2013] Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета за 2012г. [Покана] [Материали]


[06 Март 2013] Предложение от клиника „ Малинов”, най-големия ин-витро център в България за включване на граждани с репродуктивни проблеми в проект: „ Хиляда деца на България. Проекта осигурява безплатни изследвания за кандидатите по процедури в размер от 200 до и над 1500 лева. [Прочети] За записване тел.032604100

Срока за записване се удължава до края на 2013г.


[19 Февруари 2013] Покана за обществено обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг [Прочети]


[28 Януари 2013] Публично обсъждане на проекта за Бюджет 2013


[30 Декември 2012]  През м.Декември 2012г. Министерски съвет на Република България гласува на заседания на 12 и 19 Декември и преведе на Община „Родопи“ безвъзмездно 2,5 мил. лв., с които да погаси стари просрочени задължения.

Ръководството на Община „Родопи“ изразява своята благодарност и тази на служителите си и фирмите за проявеното разбиране и оказаното съдействие от страна на Правителството.

Постановление на Министерски съвет №321

Постановление на Министерски съвет №326


Протокол от заседание на общото събрание на Регионално сдружение Цалапица /РС – Цалапица/ [Прочети]


[06 Декември 2012] Провеждане на национален референдум на 27.01.2013г. [Прочети]


От 01.11.2012г. до 30.11.2012г. се подават декларации – Приложение №14 за облагане според количеството отпадък и Приложение №16 за освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци.


alt1 НОЕМВРИ – ДЕН НА                                 НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
    Днес, всеки уважаващ себе си учител, всеки уважаващ себе си деец на Словото е в някакъв смисъл, и будител. Пожелавам на всички Вас, чиято мисия е да опазите и  съхраните българската духовност, да запазите жив копнежа по нови хоризонти в образованието и културата, да не спирате да  будите съзнанието на младото поколение, за наследството, което носим като история, духовност и традиция!   ЧЕСТИТ ПРАЗНИК НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ! инж.Пламен Спасов
Кмет на Община „Родопи“

В началото на месец Октомври, във всички детски градини на територията на община „Родопи“, бяха предоставени играчки от името на кмета на общината – инж.Пламен Спасов и с любезното съдействие на г-жа Надя Танева – директор Дирекция „Социално подпомагане“ – Пловдив

[27 Август 2012] Уважаеми жители на Община „Родопи“,

Предлагам на Вашето внимание информация за оценка на финансовата стабилност и дисциплина на общините в България, представено от министерството на финансите [Прочети цялата статия], според която Община „Родопи“ през 2011г. е на 203-то място, а в момента се намира на 142-ро.

Уверявам Ви, че ръководството на общината ще продължи да работи в същия дух и финансова дисциплина,  за да бъде преодоляно състоянието и по отношение на зъдълженията на общината.


[27 Август 2012] Справка за дължимите данъци и такси вече може да се прави по електронен път в интернет страницата на Община Родопи. Всеки гражданин може да провери своите задължения за данък сгради, данък превозни средства и такса битови отпадъци на адрес www.rodopi.bg, раздел :Местни данъци и такси, подраздел Проверка на задължения за МДТ.
При стартиране на Електронната справка се появява предупредително съобщение относно сертификата за сигурност на страницата. За да извършите справката разрешете отварянето на страницата като изберете Continue to this website. В следващия прозорец трябва да се въведат данни за идентификация – ЕГН, номер на партида и код. След кликване върху бутона Търсене се отваря нужната информация във вид на таблици. Номерът на партидата може да се намери в квитанциите за платени данъци, а също и в изпратените до всеки гражданин пощенски съобщения за дължим годишен данък.

[19 Юли 2012 ] На основание чл.121 ал.1 от ЗУТ, Община „Родопи“ съобщава че е изработена план-схема за газификация на с.Ягодово, която ще бъде изложена в залата на чиалището.

На 25.07.2012г. /сряда/ от 19.00 часа ще си проведа обществено обсъждане на схемата.

Поканват се жителите на с.Ягодово да вземат участие в обсъждането.


[19 Юли 2012 ] На основание чл.121 ал.1 от ЗУТ, Община „Родопи“ съобщава че е изработена план-схема за газификация на с.Крумово, която ще бъде изложена в залата на чиалището.

На 24.07.2012г. /вторник/ от 19.00 часа ще си проведа обществено обсъждане на схемата.

Поканват се жителите на с.Крумово да вземат участие в обсъждането.


[11 Юли 2012 ] На 19.07.2012г. (четвъртък) ще се проведе редовно заседание на Общински съвет Родопи. [ Прочети цялата покана ]


[05 Юли 2012] Протокол от обществено/публично обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг [Прочети протокола]


[02 Юли 2012] На международен фестивал „СТРАНДЖА-МОЯ ЛЮЛЧИНА“ в гр.Царево, самодеен ансамбъл „РОЗА“- към Читалище“НАУКА“ с.Крумово, спечели второ място.

[27 Юни 2012] Празника на с.Ягодово Петровден, ще се открие на 29.06.2012г. (петък – на стадиона) в 19.00 часа от г-н Пламен Спасов – Кмет на Община „Родопи“ и г-н Николай Гарджев – Кмет на с.Ягодово .За всички любители на народната музика ще свири народен оркестър „Южни ритми“ с ръководител Тодор Кожухаров.На 30.06.2012г. (събота) от 10.00 часа, ще се открие  четвъртия национален фестивал за народни танци „На Петровден с хоро”.На 01.07.2012г.  веселието ще продължи с пет оркестъра за народна музика – начало 13.00 часа.  Заповядайте!!! [ Прочети покана ]


[27 Юни 2012] – На 03.07.2012г. (Вторник) от 14.00 до 17.00 часа ще се проведе изнесен приемен ден на Кмета на Община „Родопи“  в кметство с.Брестовица. Ще присъстват Н-к отдели и Специалисти от Община „Родопи“.


[15 Юни 2012 ] На 18.06.2012г.(Понеделник) Данъчна служба – Родопи няма да работи с граждани поради въвеждане на нова информационна система.


[01 Юни 2012 ] Честит празник, скъпи деца! Да сте живи и здрави!

Пожелавам Ви щастливо и незабравимо детство, изпълнено с много смях и безгрижни дни!

инж.Пламен Спасов

Кмет на Община „Родопи“

[Поздравителна картичка]


[22 май 2012]Село Оризари, намиращо се на територията на Община „Родопи”  и само на 5 километра от град Пловдив е подходящо място за провеждане на празници, фестивали, спортни игри и други, защото разполага със спортен комплекс на Европейския колеж по икономика и управление. В селото има също игрище за футбол и езеро за водни спортове.


[11 Май 2012] – На 16.05.2012г. (Сряда) от 14.00 до 17.00 часа ще се проведе изнесен приемен ден на Кмета на община „Родопи“ в Ритуалната зала на кметство с.Първенец. Ще присъстват Н-к отдели и Специалисти от Община „Родопи“.


На 03.05.2012г. бе проведена работна среща на Кмета на Община „Родопи“ с представители на Общински КС на СБУ.Бяха поставени редица въпроси, касаещи съвместната работа.


На 27.04.2012г. в заседателната зала на Община „Родопи“ се проведе общинското състезание към проекта „Народните будители и аз“. До финал достигнаха училищата ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Кадиево и ОУ „Христо Ботев“ с.Крумово.След оспорван двубой на първо място се класираха 7-ми клас от ОУ „Христо Ботев“ с.Крумово,alt
alt на второ място се класираха 6-ти клас от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Кадиево, а но трето място – 6-ти клас от ОУ „П.Славейков“ с.Белащица. Победителите получиха купи и торти връчени от зам.кмета на Община „Родопи“ г-жа Бочукова. [Още снимки]

[27 Април 2012] Областен информационен център – Пловдив (ОИЦ – Пловдив)  е добър помощник в работата на общините по еврофондовете на Европейския съюз. Радващо е, че има такава нова информационна структура, тя е много полезна за всички.Така  кметът на община Родопи инж. Пламен Спасов откри информационния семинар на тема „Областен информационен център – Пловдив – в близост до хората”, който се проведе в общината. [. . . още]

[26 Април 2012] Областен информационен център – Пловдив (ОИЦ  – Пловдив) ще проведе на 27 април в община Родопи информационен семинар на тема „Областен информационен център – Пловдив – в близост до хората”. [. . . още]


[25 Април 2012] На 27.04.2012г. (петък) в заседателната зала на Община „Родопи“ –  Пловдив, ще се проведе общински кръг на проекта „Народните будители и АЗ“


[25 Април 2012] – На 03.05.2012г. (четвърък) от 14.00 до 17.00 часа ще се проведе изнесен приемен ден на Кмета на Община „Родопи“ инж.Пламен Спасов в салона на Читалището на с.Крумово. Ще присъстват Н-к отдели и Специалисти от Община „Родопи“.


[29 Март 2012] – На 03.04.2012г. (вторник) от 14.00 до 17.00 часа щесе проведе изнесен приемен ден на Кмета на Община „Родопи“ инж.Пламен Спасов в Ритуалната зала на Кметство с.Цалапица.Ще присъстват Н-к отдели и Специалисти от Община „Родопи“.


[ 20 Февруари 2012] – Уважаеми граждани, поради годишно облагане за Данък недвижим имот и Такса битови отпадъци за 2012г. Данъчна служба „Родопи“ няма да работи от 20.02.2012г. до 22.02.2012г. включително.[ . . .още ]


[ 20 Февруари 2012] – На основание чл.11, ал.6 от Закона за общинските бюджети и чл.17, ал.1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община „Родопи”– област Пловдив,[ . . .още ]