Павел Михайлов, кмет на община „Родопи”: Няма да деля кметовете по партии

Г-н Михайлов, как се чувствате на кметския стол, ориентирахте ли се в работата?

– По-различно e, отколкото съм предполагал. Ориентирам се в движение, защото установявам, че има доста проблеми, които не са решени. Едни от тях са липсата на проведена обществена поръчка за отоплението на детските градини и училищата, за доставката на гориво, за прането в детските градини. Трябва да действаме бързо, за да не останат децата на студено. Вече съм пуснал обществените поръчки, така че проблемът ще бъде решен. 

Бяхте сред активните съветници, познавате добре проблемите на общината. Кои са най-сериозните и с кой от тях ще се заемете най-напред?

– Проблемите на населените места са инфраструктурните. На първо място, това са канализация, водопроводи, улици, осветление, паркове и градини.

За съжаление, община „Родопи“ изостана последните 8 г. страшно много от другите общини, които развиваха проекти и печелиха европейски средства. Община „Родопи“ за последния програмен период не е усвоила нито един лев по европейските програми. Визирам Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Околна среда” и Оперативна програма „Региони в растеж”.

Вие как ще промените това? Имате ли екип, който ще се занимава с тази специфична работа?

– Това е една от основните ми цели – да бъдат привлечени европейски средства, като бъде съставен екип от експерти, които да участват по европейските програми, да се спечелят европейски средства и да се вложат в инфраструктурата. Едно от основните неща, което трябва да направим също, е Общ устройствен план, който да бъде основа за развитието на общината. Община „Родопи“ е разположена на много стратегическо място.

Разполага ли общината със свои средства за ремонт на улици, или ще разчитате на евросредства?

– Притеснително е, общината няма такъв бюджет. Затова смятаме да повишим приходите.

– Как?

– Първо, ще изпратим писма, след това ще съставим комисия, която да установи дали има подобрения в имотите на жителите, и съответно ще поканим хората да пуснат нови декларации и да повишим събираемостта на дължимите данъци.

Предходното управление пробва това, но като че ли не постигна особен резултат. Споделяше, че срещат проблеми при проверките, или може би не е имало достатъчно воля от тях на страна?

– Може би да. Аз смятам, че можем да направим една комисия, която да направи необходимите действия и осъществи това, което имам предвид.

Допусна ли предишното управление на Пламен Спасов грешки?

– Спасов допусна грешки, разбира се. И това е неучастието в европейските програми. Съседни на Пловдив общини, като Садово и Стамболийски, спечелиха над 7 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони. Община Карлово получи над 10 млн., Община Хисаря – над 13 млн. За съжаление, Община „Родопи” е на дъното на класацията и няма спечелени европейски пари.

С колко зам.-кметове ще управлявате?

– Засега съм назначил двама – г-н Владимир Маринов и г-н Неази Таир. Смятам да назнача и трети с ресор образование. Г-н Таир е с ресор транспорт, всичко останало г-н Маринов ще поеме.

– Общинският съвет е доста разнообразен. Как ще си осигурите мнозинство и смятате ли, че вашите идеи ще срещнат разбиране сред съветниците?

– Обсъдил съм с всички групи общински съветници идеите ни за развитието на общината, с изключение на съветниците от ГЕРБ, с които искам да направя среща. Ще работя с всички съветници, защото и те са избрани пряко от хората, и трябва заедно да направим така, че община „Родопи“ да се развива. Мисля, че имам стабилно мнозинство в местния парламент. Направихме една обща група между БСП и АБВ и ЗС „Ал. Стамболийски”. Надявам се, че съм осигурил мнозинство и ще работим съвместно през следващите 4 г.

Кои точно идеи ще споделите със съветниците от ГЕРБ?

– На първо място аз обещах, че община „Родопи” ще решава проблемите на съответните населени места с местни референдуми.

Има предпоставка за местен референдум за кариерата в Белащица. Там инициативният комитет е много активен и по тяхна инициатива може да бъде организиран такъв референдум.

– Възнамерявате ли да направите финансова ревизия на предишното управление?

– Това е едно от първите неща, които ще направя. При всички положения ревизия трябва да има, за да знаем какво точно се случва в общината през последните 8 г. Тепърва ще решим дали тя ще бъде направена от вътрешен или външен одит. 

Многократно беше повдиган на сесии въпросът, че Спасов използва услугите на много външни юристи, при положение че общината има назначени такива на щат. Подозирате ли някакви опити за злоупотреби?

– Съмнявам се опити за злоупотреби да са правени с юристи, няма как да се случи това нещо. Нужда от юристи има, защото общината е доста голяма, и дори мисля, че те са претрупани от работа. Така че аз нямам намерение да променям броя юристи, които са назначени, защото всеки от тях си върши работата.

– Всеки нов кмет пристига със свой екип. Предвиждате ли промени в администрацията?

– Вярно е, всеки кмет има право да си състави екип. Вече проведох среща със служителите на общината, искам те да работят спокойно. На този етап не възнамерявам да правя драстични промени. Който си върши съвестно работата, ще продължи да си я върши. 

Все по-често се говори за присъединяването на общините „Родопи“ и „Марица“ към Пловдив. Каква е вашата позиция по този въпрос?

– Моята позиция по този въпрос е, че хората в община „Родопи“ нямат интерес от сливане с Пловдив.

Първо, защото имаме много земеделски производители и присъединим ли се към градската община, ще трябва да забравим за Програмата за развитие на селските райони. А основните приходи от Европа са именно от Програмата за развитие на селските райони. И второто, данъците в Пловдив за имотите са в пъти по-високи. 

Не се ли притеснявате, че ако не успеете да се справите с инфраструктурните претенции на жителите, те сами ще поискат един ден да преминат към Пловдив?

– Не, не се притеснявам. Казах ви защо. Първо, те плащат по-ниски данъци при нас. Ако сега плащат данък за недвижим имот 50 лева, то в община Пловдив той ще е 5-6 пъти по-висок. Другото е по програмите за развитие на селските райони. А и смятам да работим активно с община Пловдив.

Не смятам, че сме някаква второстепенна община.

Няма логика община „Родопи” да преминава към Пловдив. Пловдив не може да се грижи за малки населени места, които са в Балкана. А и какво правим със селата, които нямат обща граница с Пловдив и нямат право да се присъединят към него. 

– Високопланинските села са се превърнали във вилни зони. Те нямат шанс за канализации и проекти?

– Вярно е, че те се пълнят предимно лятото. Проблемът е в населените места, които са по-големи в община „Родопи”, защото те попадат в ограничението между 2 и 10 хил. жители. Повечето големи села в община „Родопи” са над 2 хил. жители и там имаше такава забрана за реализирането на канализации. Но този проблем според мен може да бъде решен, като се обединят няколко села и станат над 10 хил. жители. Така по програмите за канализации може да участват няколко села.

ВИЗИТКА

Павел Михайлов е новоизбраният кмет на община „Родопи“. Той бе издигнат и подкрепен от Местна коалиция БСП-АБВ. 

Михайлов е юрист по образование, член е на надзорния съвет на най-голямото тържище за плодове и зеленчуци в България. Член е и на Адвокатския съвет в Пловдивската адвокатска колегия. Преди да поеме управлението на „Родопи“, беше 8 г. съветник в местния парламент.