Протокол на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт „БФА“

Протокол на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен експерт „Бюджет и финансов анализ“ :