Отдаване под наем на футбол игрище – с.Крумово

Обявление за отдаване под наем за временно /почасово/ ползване на обект „Футбол игрище“ с площ 820 кв.м., находящо се в ОУ „Христо Ботев“ в с.Крумово: