Заплащане в едномосечен срок на дължимото рентно плащане и сключване на договори за наем от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали в землището на с.Златитрап

Заповед за заплащане в едномосечен срок на дължимото рентно плащане от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали, попадащи в блоковете за земеделско ползване в землището на с.Златитрап, както и явяването им в същия срок в общината за сключване на Договори за наем: Прочети