Свободно работно място – Вътрешен одитор

Подбор по документи и интервю за длъжността „Вътрешен одитор“ :