Строят нови сгради на три детски градини и едно училище в община „Родопи“

Средствата в размер на близо 11 милиона лева са осигурени от МОН

Четири проекта на община „Родопи“ за образователна инфраструктура бяха одобрени и ще получат финансиране от Министерството на образованието и науката,

Проектите ще бъдат реализирани по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2027.

Одобрени за финансиране са изграждането на нов корпус с физкултурен салон към ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в Марково, изграждане на нов корпус към ДГ „ Пролет“ в Първенец, изграждане на нова сграда към детска градина „Ралица“ в Белащица и изграждане на нов корпус на Детска градина „Веселушка“ в Марково.

С реализирането на проектите ще бъде намален недостигът на места в детските ясли и ще се осигури здравословна физическа среда за осъществяване на отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст.