Списък на допуснатите кандидати за длъжността Началник отдел „ИПС“

Списък на допуснатите до провеждане на тест кандидати за длъжността Началник отдел „Инвестиционни проекти и строителство“