Протокол и списък на допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“

Протокол и списък на допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността Ръководител звено „Вътрешен одит“ и регламент за провеждане на конкурса :