Окончателни резултати на кандидатите за длъжността Началник отдел „КСИИ“

Окончателни резултати на кандидатите, получени при проведен конкурс чрез писмен тест и интервю за длъжността Началник отдел „Капитално строителство и инженерна инфраструктура“