Окончателни резултати на кандидатите за длъжността гл.експерт „КРИТ“

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите, получени след проведен конкурс за длъжността Гл.експерт „КРИТ“