Окончателен резултат за длъжността Началник отдел „ОСДКСТ“

Окончателен резултат от проведения конкурс за длъжността Началник отдел „Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм“ :