Община „Родопи” обявява важна обществена поръчка

Община „Родопи” обявява важна обществена поръчка

Община „Родопи” ще обяви обществена поръчка за дългочакания проект за рехабилитация на водопроводната мрежа в Брестовица. До края на месеца ще бъде готово техническото задание, след което ще бъде открита процедура и възлагане на проектирането.

Още в началото на месец септември, по предложение на кмета на община „Родопи” Павел Михайлов, общината осигури финансиране за изготвяне на проект за цялостна подмяна на водопреносната мрежа в Брестовица. Бяха отпуснати 85 хиляди лева за тази дейност.

„Обектът ще бъде изпълнен благодарение на финансирането от общинския бюджет на „Родопи”. Това е пореден ангажимент, който поехме и сме на път да изпълним. Целта на ръководството на община „Родопи” е в Брестовица да пият чиста питейна вода”, коментира Владимир Маринов, временно изпълняващ длъжността кмет на „Родопи”.

Проблемът с водопреносната мрежа в Брестовица е сериозен. Хората от години страдат заради качеството на водата, а през февруари в селото бе установено наднормено съдържание на манган в питейната вода.

Реалното решение е цялостна подмяна на водопреносната мрежа, а общината да кандидатства за финансиране пред държавата, което възлиза на няколко милиона лева, каза преди време кметът на „Родопи” Павел Михайлов.