Конкурс за заемане на длъжността главен експерт „БФА“

Конкурс с решаване на тест и интервю за заемане на длъжността Главен експерт „Бюджет и финансов анализ“ :