Историческо за община „Родопи”: Златитрап реши за детската градина с пряка демокрация

За първи път в историята на община „Родопи”  граждани упражниха правото си на пряка демокрация. Няколкостотин жители на Златитрап се събраха на площада в селото,  за да кажат думата си на Общо събрание на населението.  Те отговориха на въпроса „ Против ли сте детската градина в село Златитрап да бъде филиал  на детската градина в село Брестовица?” 

201 души изразиха позицията срещу сливането на двете учебни заведения. Чрез явно гласуване хората  осъществиха правото си и казаха, че искат детска градина „Първи юни” да остане със седалище и управление в Златитрап.

За да се съобрази с мнението им  и по негова инициатива кметът  на общината Павел Михайлов издаде заповед за провеждане на уникалното допитване. Идеята беше то да се състои след летните месеци, за да има възможност за максимално участие на местните хора. По закон датата беше обявена 15 дни по-рано.

За първи път в община „Родопи” се провежда допитване до населението с пряка демокрация. Това е исторически ден, защото днес хората могат на място да вземат решение по въпрос, който е изключително важен за тях. За мен, като кмет, има значение мнението на населението и аз съм длъжен да се съобразя с желанието им. За  пореден път заявявам, че съм избран да бъда кмет на всички, хората са суверена и те имат  окончателната дума”, каза кметът Павел Михайлов, който откри процедурата.

В Златитрап бяха още двамата земестник-кметове Емилия Иванова и Борислав Инчев, както и общинският съветник Христо Седмаков.

Кметът Павел Михайлов благодари за активното участие на гражданите. В срок до една седмица той трябва да издаде заповед с мерките, свързани с изпълнение на решението.

Нашата детска градина е номер едно. Изнасяли сме открити уроци, които са били за пример сред останалите учебни заведения в община „Родопи”, каза след гласуването жителка на Златитрап, с 35- годишен стаж в детското заведение.

Пред хората кметът Павел Михайлов пое ангажимент, че още следващата седмица спецкомисия от общината ще извърши оглед и ще предприеме действия за възможностите за преустройство на детското заведение. Обещанието му беше посрещнато с аплодисмени.

 В Общо събрание на населението прагът  е участие на 25 % от хората , имащи право на глас с постоянен и настоящ адрес , което в Златитрап е около 380 души. След като необходимият кворум не бе събран, гласуването се отложи с един час. В този случай Законът позволява броят на избирателите да е не по-малко от 1/10 от всички с избирателни права, които са малко  над 1500 души в селото.