Читалището в Брестовица организира конкурс по повод 150-годишнината си

Творчески конкурс  на тема „Моето читалище“ организира НЧ „Съзнание 1873“  по повод 150 години от основаването си. Проявата е част от юбилейната празнична програма, кулминацията на която ще бъде през лятото.

Конкурсът няма ограничения и изисквания за възраст. Творческите изяви могат да бъдат в направленията литература, изобразително изкуство или фотография.

Напишете есе, стихотворение, разказ. Нарисувайте рисунка или направете фотография, като творбите трябва да отговарят на мотото „Моето читалище“,  канят от настоятелството на културната институция.

Материалите се приемат до края на месец май на адреса на читалището в село Брестовица – улица „Съединение“ 1а или на електронната поща на културната институция.

 Всички участници ще получат грамоти, а най-добрите автори ще бъдат отличени с диплома и предметни награди. Творбите ще бъдат представени и в специалното юбилейно издание на вестника на читалището.

През 1873 година будна Брестовица е основала и запазила и до днес своя светилник, народното читалище „Съзнание“. Създадено от родолюбиви българи, читалище Съзнание вече 150 години съществува, за да съхрани авторитета и спецификата си на културен център в селото.

Читалището винаги се е стремяло да развива, обогатява и запазва традициите, празниците и обичаите, да разширява и обогатява знанията в областта на културата, науката и изкуствата, да поддържа контакти с български общности зад граница, с цел издигане и запазване на националното самосъзнание и самочувствие.

 През 1910 година читалището започва да издава свой вестник Селски лъч.

 Читалището притежава богата библиотека с 14 139 тома художествена, детска и научно -популярна литература.

 Основните  задачи, по които работи библиотеката са свързани с опазване и съхранение на библиотечния фонд, обогатяване и популяризиране на същия.

 Народно читалище Съзнание 1873 още от самото си създаване развива театралната и танцовата самодейност.

Самодеен младежки танцов ансамбъл „Тракийци“ е с много богата дейност и изяви в страната и чужбина. Участвал е в регионални и общински прегледи на художествената самодейност,  местни празници и тържества, както и национални и  международни фолклорни фестивали не само в България, а и в много други държави, където е прославил България е спечелил множество награди.