Заповед за отмяна на конкурс за длъжността Главен експерт „ЧР“

Заповед за отмяна на конкурс с решаване на тест и интервю за длъжността Главен експерт „Човешки ресурси“