с.Извор

с.Извор

География

Село Извор се намира в планински район.

История

с.Извор

Предполага се, че селото е основано от бягащо по време на турското робство население, идващо от Македонската част на България. И досега коренните жители говорят на диалект характерен за Македония- ‘ке ида, ‘ке дода. Има и такива фамилии- например Трайкови, които се срещат най-вече в македонско.Първоначалното място на селото е по-нагоре в планината, където и сега има руини и зидове от къщи, както и плодни дръвчета. Наблизо се намира и път, който е покрит с каменни плочи, вероятно построен от римляните.

Фотогалерия с.Извор