Преброяване на безстопанствени кучета


Покана до всички заинтересовани лица /в т.ч. представители на организации за защита на животните, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чиито устави е предвидена дейност за защита на животните/ в рамките на календарната  2023г. да се включат в изпълнението на конкретни дейности, заложени в Програмата за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на Община „Родопи“