Профил на купувача детски градини – община Родопи

06 Януари 2020

ВъзложителОписаниеДокументи
1Детска градина „Пролет“ – с.Цалапица, община „Родопи“Обява за събиране на оферти доставка на гориваДокументация

Протокол
2Детска градина „Пролет“ – с.Първенец, община „Родопи“Обява за събиране на оферти доставка на гориваДокументация

Протокол